A tanévkezdés fontos időpontjai

08. 26 – 31.                             Tankönyvosztás

08. 26.      09.00 – 11.00           „Hívogat az iskola”

                                            – iskolaváró program leendő első osztályosoknak

08. 31.         17.00                   Tanévnyitó ünnepély

09. 01.         08.00                   Első tanítási nap

09. 01.         08.00                   Tanévnyitó ünnepély a Balfi Tagiskolában

09. 02 – 04.                             Projekt hét

09. 01.         16.30                    Szülői értekezlet az 1. évfolyamosok szüleinek

09. 07          16.30                   Szülői értekezlet (alsó tagozat)

09. 07          17.30                    Szülői értekezlet (felső tagozat)

Nyári ügyeleti napok

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a nyári szünidő alatt az ügyintézés (iskolaváltás, iskolalátogatási igazolás/diákigazolvány igénylés, egyéb) az alábbi időpontokban lehetséges:

Július 8.                          9:00 – 13:00

Július 22.                        9:00 – 13:00

Augusztus 5.                  9:00 – 13:00

Augusztus 19.                 9:00 – 13:00

Év végi fontos időpontok

Bizonyítványok átadása

  06.16. kedd 06.17. szerda 06.18. csütörtök 06.19. péntek
9.00     5.a 8.a
10.00     5.b 8.b
11.00     6.a 7.a
12.00     6.b 7.b
13.00     6.c 7.c
         
16.00 4.a 3.ma 2.ma 1.ma
17.00 4.b 3.mb 2.mb 1.mb
18.00 4.m 3.c 2.c 1.c

Könyvtári tankönyvek leadása

A bizonyítványosztáskor a gyerekek hozzák magukkal a leadandó tankönyveket.

Nyolcadikosok ballagása

Június 19. péntek            9h          8.a                         Tornaterem

                                          10h         8.b                         Tornaterem

Nyári napközi 2020.

Tisztelt Szülők!

A gyermekek 2020 évi nyári ellátásával, felügyeletével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 1. Nyári napközi (igénylőlap)

A Soproni Tankerületi Központ – Sopron Megyei Jogú Város vezetésével sok éve együttműködésben gondoskodik a rászoruló gyermekek ellátásáról. Az idei esztendőben a kialakult veszélyhelyzet következtében újra kell gondolnunk a felépített és jól bevált nyári napközi struktúráját, hiszen az előzetes jelzések alapján nagyságrendekkel nagyobb igény mutatkozhat majd az ellátásra, illetve a felügyeletre.

Ennek okán az alábbi elvek mentén szeretnénk felmérni a jelentkező igényeket amellett, hogy pillanatnyilag nincs pontos információnk arról, hogy a gyermekfelügyelet, a nyári napközi milyen feltételek mellett, milyen létszámú csoportokban, milyen időintervallumban lesz biztosítható, s kiemelten hangsúlyozva, hogy milyen egyéb biztonsági intézkedések mellett válik biztosíthatóvá.

Ennek következtében első lépésként az igényeket mérjük fel, azonban mivel minden jövőbeni lehetőségünk még kiszámíthatatlan, így több alternatív felügyeleti lehetőséget jelenítünk meg a felmérésben, próbálva kissé előre gondolkozni és felvázolva a lehetőségeket, biztosítani a felkészülést a feladatra.

 1. Szociális gyermekétkeztetés (igénylőlap)

Városunk önkormányzata 2020 nyarán is biztosítja a szociális gyermekétkeztetést, amely napi egyszeri meleg étkezést jelent.

A szociális gyermekétkeztetés helye:

Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola – 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1.

A szociális gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamos tanulók vehetik igénybe a tanévben érvényes térítési kedvezmények alapján (1-8. évfolyam 100 %-os kedvezmény).

Mindezen túl Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja minden, azt igénylő gyermek számára az étkezést a nyári időszakban, így azon gyermekek is igénybe vehetik az étkeztetést, akik 50%-os, vagy teljes árú díjat fizetnek.

Igényüket kétféle módon juttathatják el iskolánkba. A honlapról letöltött megfelelő Igénylőlapot elektronikusan kitöltve (Legegyszerűbb a választott napokat dőlt formára állítani) elküldhetik az iskola címére (info@petofisopron.hu), vagy ha erre nincs lehetőségük, az iskola portáján kitölthetik a nyomtatványt mindennap 7-18 óra között. Az igénylések leadási határideje: 2020. 05. 25. 12:00

 

Sipos Ferenc

igazgató

Információk a 2020/2021-es tanév beiratkozásával kapcsolatosan

Tisztelt Szülők, kedves beiratkozó elsősök, a jövő Petőfisei!

A mai veszélyhelyzet és az iskolai tantermen kívüli digitális munkarend (mint ahogy erről Önök valószínűleg már értesültek) megváltoztatta a beiratkozás menetét, eljárásrendjét. Erről részletes információt 2020. április 08-án közzétettünk a honlapon Beiratkozás 2020/2021 címmel.

Jelen írásunkkal további segítséget szeretnénk nyújtani a beiratkozóknak.

Az elmúlt éveknek és az óvodai szándékfelmérés eredményeinek ismeretében 3 első osztály indítását tervezzük 2020. szeptemberében.

A 3 elsős osztálytanító:

Füziné Kotzmanek Csilla

Polán Zsuzsanna

Szabó Zsuzsanna

A Balfi Tagiskola tanítónője:

Kleinné Gadó Orsolya

(az elsős osztálytanítók bemutatkozását a névre kattintva olvashatják)

Ahogy az elmúlt években a 2020/2021-es tanévben is indul “Tánc- és mozgásművészeti osztály ” a Petőfi Iskolában – a “táncos osztály” osztálytanítója Szabó Zsuzsanna lesz. Amennyiben szükséges második “táncos osztály” indítása, annak tervezett tanítója Polán Zsuzsanna, a normál tantervű osztályt Füziné Kotzmanek Csilla tanítja majd.

Az elektronikus/online ügyintézés során
(a Beiratkozás 2020/2021 című honlap bejegyzésben leírt módon)

 • a kiválasztott intézmény megjelölése (Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) után a legördülő sávban (tagozat) kiválasztják a megfelelő tagozatot:

  tánc- és mozgásművészeti osztály, vagy normál osztály
  illetve itt tudják megjelölni a szülők a Balfi Tagiskolát is, amennyiben oda szeretnék beíratni gyermeküket

 •  a “Megjegyzés rovatba” kérjük, hogy az alábbiakról nyilatkozzanak:

  1. Idegen-nyelv választása: angol, vagy német nyelvet tanuljon a gyermeke

  2. Tanító választása: kérjük írja be, hogy kit szeretne gyermeke tanítójának (ahogy az elmúlt években – a lehetőségek szerint a kérésének igyekszünk megfelelni)

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy elsősorban elektronikus/online ügyintézés keretében intézzék a 2020/2021-es tanévvel kapcsolatos beiratkozást!

A személyes ügyintézés nem jár semmiféle előnnyel – #maradjotthon! 

Szeretettel és tisztelettel várjuk a gyermeküket a 2020/2021-es tanévben a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában!  

 

Sipos Ferenc

igazgató