Nyári napközi 2020.

Tisztelt Szülők!

A gyermekek 2020 évi nyári ellátásával, felügyeletével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

  1. Nyári napközi (igénylőlap)

A Soproni Tankerületi Központ – Sopron Megyei Jogú Város vezetésével sok éve együttműködésben gondoskodik a rászoruló gyermekek ellátásáról. Az idei esztendőben a kialakult veszélyhelyzet következtében újra kell gondolnunk a felépített és jól bevált nyári napközi struktúráját, hiszen az előzetes jelzések alapján nagyságrendekkel nagyobb igény mutatkozhat majd az ellátásra, illetve a felügyeletre.

Ennek okán az alábbi elvek mentén szeretnénk felmérni a jelentkező igényeket amellett, hogy pillanatnyilag nincs pontos információnk arról, hogy a gyermekfelügyelet, a nyári napközi milyen feltételek mellett, milyen létszámú csoportokban, milyen időintervallumban lesz biztosítható, s kiemelten hangsúlyozva, hogy milyen egyéb biztonsági intézkedések mellett válik biztosíthatóvá.

Ennek következtében első lépésként az igényeket mérjük fel, azonban mivel minden jövőbeni lehetőségünk még kiszámíthatatlan, így több alternatív felügyeleti lehetőséget jelenítünk meg a felmérésben, próbálva kissé előre gondolkozni és felvázolva a lehetőségeket, biztosítani a felkészülést a feladatra.

  1. Szociális gyermekétkeztetés (igénylőlap)

Városunk önkormányzata 2020 nyarán is biztosítja a szociális gyermekétkeztetést, amely napi egyszeri meleg étkezést jelent.

A szociális gyermekétkeztetés helye:

Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola – 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1.

A szociális gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamos tanulók vehetik igénybe a tanévben érvényes térítési kedvezmények alapján (1-8. évfolyam 100 %-os kedvezmény).

Mindezen túl Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja minden, azt igénylő gyermek számára az étkezést a nyári időszakban, így azon gyermekek is igénybe vehetik az étkeztetést, akik 50%-os, vagy teljes árú díjat fizetnek.

Igényüket kétféle módon juttathatják el iskolánkba. A honlapról letöltött megfelelő Igénylőlapot elektronikusan kitöltve (Legegyszerűbb a választott napokat dőlt formára állítani) elküldhetik az iskola címére (info@petofisopron.hu), vagy ha erre nincs lehetőségük, az iskola portáján kitölthetik a nyomtatványt mindennap 7-18 óra között. Az igénylések leadási határideje: 2020. 05. 25. 12:00

 

Sipos Ferenc

igazgató